sahypa_banner

Biopsiýa Forcpes

 • Gastroskopiýa endoskopiýa Bir gezek ulanylýan dokuma çeýe biopsiýa lukmançylyk güýçleri

  Gastroskopiýa endoskopiýa Bir gezek ulanylýan dokuma çeýe biopsiýa lukmançylyk güýçleri

  Haryt maglumatlary:

  • Goýmak we çykarmak wagtynda görünmek üçin aýratyn kateter we pozisiýa bellikleri

  • Endoskopik kanal üçin has gowy süýşmek we goramak üçin aşa ýagly PE bilen örtülendir

  • Lukmançylyk poslamaýan polatdan, dört bar görnüşli gurluş, nusga almagy has ygtybarly we täsirli edýär

  • Ergonomiki tutawaç, işlemek aňsat

  • softumşak süýşýän dokumalary almak üçin süýüm görnüşi maslahat berilýär

 • Uçurym bilen endoskopiki dokumanyň biopsiýa güýçlerini ýeke ulanyň

  Uçurym bilen endoskopiki dokumanyň biopsiýa güýçlerini ýeke ulanyň

  Haryt maglumatlary:

  ● Ygtybarlylyk

  Use Ulanmak gaty amatly

  Di Diagnostiki taýdan gutarnykly biopsiýa

  Product Önümiň giň görnüşi

  ● qualityokary hilli çüýlenen gaýçy bogunlary

  Channel Işleýän kanal üçin amatly dizaýn

   

 • Bronhoskop Oval Fenestrated üçin bir gezek ulanylýan flex biopsiýa güýçleri

  Bronhoskop Oval Fenestrated üçin bir gezek ulanylýan flex biopsiýa güýçleri

  Haryt maglumatlary:

  Os Bir gezek ulanylýan biopsiýa forsepsleriniň giň görnüşi, her bir programma üçin ajaýyp enjamlaşdyrylmagyny üpjün edýär.

  Bron Bronkoskop üçin diametri 1,8 mm, uzynlygy 1000mm 1200mm bolan forsepsleri hödürleýäris, pyçakly, örtülen ýa-da örtülen ýa-da adaty ýa-da dişli çemçe bilen tapawudy ýok - ähli modeller ýokary ygtybarlylygy bilen häsiýetlendirilýär.

  Bi Biopsiýa forsepsleriniň ajaýyp kesiş usuly, anyk, anyk dokuma nusgalaryny ygtybarly, aňsat usulda almaga mümkinçilik berýär.

   

 • Bir gezek ulanylýan 360 dereje aýlanýan biopsiýa güýçleri Bronkospy

  Bir gezek ulanylýan 360 dereje aýlanýan biopsiýa güýçleri Bronkospy

  Önümleriň maglumatlary:

  Diametri 1,8 mm bolan forsepsleri hödürleýäris.Düwürtikli ýa-da pyçakly, örtülen ýa-da ýoklugyna garamazdan

  örtülmedik we adaty ýa-da dişli çemçe bilen - ähli modeller ýokary ygtybarlylygy bilen häsiýetlendirilýär.

  - qualityokary hilli materiallar we önümçilik

  - Ulanmak üçin ýönekeý we takyk

  - Diagnostiki gutarnykly biopsiýa üçin ýiti kesiş

  - Kesiş gyralarynyň doly ýapylmagy

  - scörite gaýçy dizaýny iş kanalyny tygşytlaýar

  - Önümiň giň görnüşi

  Spesifikasiýa:

  Hasaba alnan önüm standartyna görä, bir gezek ulanylýan biopsiýa forsepsleri ýapyk eňegiň diametri, täsirli iş uzynlygy, pyçak bilen ýa-da örtüksiz, örtüksiz ýa-da eňegiň görnüşi bilen tapawutlanýar.

 • Bir gezek ulanylýan endoskopiýa kolonoskopiýa aýlanýan biopsiýa güýçleri

  Bir gezek ulanylýan endoskopiýa kolonoskopiýa aýlanýan biopsiýa güýçleri

  Önümleriň maglumatlary:

  Biopsiýa güýçleri bilen täsirli usulda aşgazan-içege ulgamyndan biopsiýa dokumasyny alyňZRH med.

  • Hem alligator, hem-de ýumurtga käse dizaýnlarynda bar (ýerleşiş nokady bilen ýa-da bolmazdan)

  • Goýmak we çykarmak prosesine kömek etmek üçin uzynlyk bellikleri

  • Ergonomiki tutawaç

  • Örtülen - salmaga kömek etmek

  • 2.8mm biopsiýa kanallary bilen gabat gelýär (iň uly diametri 2,4mm / iş uzynlygy 160cm /180sm)

  • Sterile

  • useeke ulanmak

 • Kolonoskopiýa üçin lukmançylyk aşgazan endoskopy biopsiýa nusga güýçleri

  Kolonoskopiýa üçin lukmançylyk aşgazan endoskopy biopsiýa nusga güýçleri

  Önümleriň maglumatlary:

  1. Ulanylyşy:

  Endoskopyň dokma nusgasy

  2. Aýratynlyk:

  eňek poslamaýan polatdan lukmançylyk taýdan ulanylýar.Açyk başlangyjy we soňy, şeýle hem gowy duýgy bilen orta urgy üpjün ediň.Biopsiýa forsepsleri ortaça nusga alma ululygyny we ýokary polo positiveitel nyrhlary hem üpjün edýär.

  3. Eňek:

  1. Iňňe biopsiýa forsepsleri bilen alligator käsesi

  2. Alligator käsesi biopsiýa forsepsleri

  3. Iňňe biopsiýa forsepsleri bilen ýumurtga käsesi

  4. Oval käse biopsiýa forsepsleri