sahypa_banner

Biz hakda

ZUORUIHUA

ZUORUIHUA

KOMPANI PRA PROFILI

Jiangxi ZhuoRuiHua Meidical tools Co., Ltd. esasan gözleg we endoskopiki anyklaýyş gurallaryny we sarp ediş materiallaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Dünýädäki saglygy goraýyş işgärleriniň elýeterli hassahanalara we klinikalara ýokary hilli, elýeterli we çydamly önümleri bermäge borçlanýarys.

ZhuoRuiHua

BIZIOD ÖNÜM

Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: ERCP, ESD, EMR we ş.m. giňden ulanylýan bir gezek ulanylýan biopsiýa güýçleri, bir gezek ulanylýan sitologiýa çotgasy, sanjym iňňeleri , gemoklip, gidrofil gollanma sim, daş çykarmak sebedi, bir gezek ulanylýan polipektomiýa duzagy we ş.m. Now Indi ZhuoRuiHua birine öwrüldi. Hytaýda Endoskopiki sarp ediş önümlerini iň ökde öndürijilerden.

ÜPJÜNÇILIGimiz

Gastroenterologiýa we iýmit siňdiriş saglygy goraýyş pudagynda hil talaplaryny kanagatlandyrmak üçin köp ýyllyk toplan tejribämiz we dünýä standartyny saklamak bilen ISO 13485: 2016 we CE 0197.Önümler eýýäm 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi.

Elmydama bazaryň zerurlyklaryny diňleýäris, täze usullary we proseduralary kesgitlemek üçin dünýädäki lukmanlar we şepagat uýalary bilen işleýäris. Endoskopiýa diagnozynyň we bejergisiniň çykdajylaryny netijeli azaltmak we hassalaryň agramyny azaltmak. Dolandyryş ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek bilen ünsüňizi jemläň. önümiň netijeliligini saklamak bilen, ZhuoRuiHua önümlerde we hyzmatlarda kämilleşdirilen derejelere ýetmek üçin uly tehnologiki üstünlikleri gazanmaga çalyşýar.

Geljekde kompaniýa lukmançylyk innowasiýalarynyň we gözleg işleriniň esasy mümkinçiliklerine ünsi jemlemegi, önüm liniýasyny giňeltmegi we berkitmegi dowam etdirer, dünýä endoskopiki diagnoz we bejeriş sarp ediş ulgamynda iň ýokary üpjün ediji bolar.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Şahadatnama

Productshli önümler CE we ISO13485 tassyklandy

Bahasy

Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

Qualityokary hilli

Çig maldan ahyrky önümçilige çenli her ädim işgärlerimiz tarapyndan kanagatlanýandygyňyzy anyklamak üçin gözden geçirilýär.

Effokary netijelilik

Productshli önümler CE we ISO13485 tassyklandy

Önümçilik desgasy

GMP standartynda arassa otag we hil ulgamy infrastrukturasy.

Custörite dizaýn

ODM & OEM hyzmaty elýeterli.

Taryh

2018.08

ZhuoRuihua Medisina esaslandyryldy we geljege ugrady.

2019.01

Hytaýda ofisleriň we golçur kärhanalarynyň döredilmegi tamamlandy, Ji'anmda ZhuoRuihua Medical China R&D merkezi, Guanç Guangzhouou we Nançangda Marketing Merkezi döredildi.

2019.11

TUVRheinland tarapyndan lukmançylyk gurallary üçin CE0197 şahadatnamasyny we ISO13485: 2016 şahadatnamasyny aldy.

2020.10

ZhuoRuihua önümlerini dünýäniň dürli künjeklerinde we sebitlerinde tapyp bilersiňiz. 30-dan gowrak ýurda eksport.

2021

Dürli endoskopiki biopsiýa önümlerinden başga-da, Zhuoruihua Medical EMR, ESD we ERCP önüm çyzyklaryny ösdürdi we OCT-3D, endoskopiki irki rak keselini anyklaýyş we bejeriş önümleri, endoskopik ultrases önümleri we täze nesil ýaly önüm liniýasyny baýlaşdyrmagy dowam etdirer. mikrotolkun ablasiýa enjamlarynyň.

ico
 
ZhuoRuihua Medisina esaslandyryldy we geljege ugrady.
 
2018.08
2019.01
Hytaýda ofisleriň we golçur kärhanalarynyň döredilmegi tamamlandy, Ji'anmda ZhuoRuihua Medical China R&D merkezi, Guanç Guangzhouou we Nançangda Marketing Merkezi döredildi.
 
 
 
TUVRheinland tarapyndan lukmançylyk gurallary üçin CE0197 şahadatnamasyny we ISO13485: 2016 şahadatnamasyny aldy.
 
2019.11
2020.10
ZhuoRuihua önümlerini dünýäniň dürli künjeklerinde we sebitlerinde tapyp bilersiňiz. 30-dan gowrak ýurda eksport.
 
 
 
Dürli endoskopiki biopsiýa önümlerinden başga-da, Zhuoruihua Medical EMR, ESD we ERCP önüm çyzyklaryny ösdürdi we OCT-3D, endoskopiki irki rak keselini anyklaýyş we bejeriş önümleri, endoskopik ultrases önümleri we täze nesil ýaly önüm liniýasyny baýlaşdyrmagy dowam etdirer. mikrotolkun ablasiýa enjamlarynyň.
 
2021